Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2020 12:01 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, Henüz dava safhasına geçmemiş icra takipleri ile ilgili takip tutarının haricinde tahsil edilen tutarlar bulunmaktadır. (dosya masrafı bedelleri, faiz, vb) Bu tutarlar KDV' nin konusuna girmekte midir ? İç yüzde ile KDV hesaplanır mı ? Yoksa direkt gelir yazmamız yeterli mi ? Yeni yayınlanan 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği uyarınca nasıl bir yol izlemeliyiz. Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : KDV konusuna girmeyen işler için neden iç yüzde uygulansın Bahsettiğiniz giderler için alınan belgeler gider yazılır.Belgelerde KDV varsa indirim konusu yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.