Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.08.2020 09:39 (Üye) Soru : Bilanço esasına tabi şahıs firması başka bir firma ile adi ortaklık kuruyor. Adi ortaklık işletme hesabı esasına göre defter tutabilir mi? Geçici vergi beyananmesi yaparken bilanço esasına tabi mükellef hissei oranında ortaklığa ait kar zarar durumunu beyannameye dahil edilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Adi ortaklık İşletme defteri tutabilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellef elbette adi ortaklık daki hissesine düşen kar veya zararı geçici vergi beyannamesine taşıyacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.