Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.08.2020 09:42 (Üye) Soru : Firmamız 07/07/2020 tarihinde temmuz dönemine ait kira ödemesini banka aracılığı ile yapmıştır. Normal şartlarda firmamız temmuz dönemine ait aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde %20 oranında kira stopaj kesintisi yaparak beyanda bulunacaktı.30/07/2020 Tarih ve 2813 sayılı cumhurbaşkanlığı kararı 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Temmuz / 2020 dönemine ait 07/07/2020 tarihinde ( cumhurbaşkanlığı kararından önce ) ödenen kiranın stopaj kesintisini %20 oranındamı yoksa % 10 oranındamı beyan edeceğiz.

Cevap : İş yeri kira ödemesi , 31/07/2020 tarihinden önce yapılmış ise stopaj % 20 olarak hesaplanır. 31/07/2020 günü (Bu tarih dahil) ve sonraki tarihlerde yapılmış ise Stopaj % 10 , olarak hesaplanır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.