Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.08.2020 09:05 (Üye) Soru : tek pay sahipliği olan anonim şirkette yine tek pay sahipliği olacak şekilde hisse devri için iizlenecek yol hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap : Hisse devri işlemlerini kedni aranızda veya noter huzurunda yaptıktan sonra pay defterlne işlenmesi ve yönetim kurulu kararı ile tak pay sahibi tescile verilmeli. Tek paya düşme tak pay sahibinin değişmesi ve çoklu paya geçişler tescil ve ilana tabidir.,karar örneği İTO web sayfasında yer almaktadır, iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.