Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.08.2020 15:06 (Üye) Soru : Sayın yetkili. Mükellefin bankada Altın hesabı var. Geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılacak mı.. Saygılarımla, İyi çalışmalar..

Cevap : Bankada açılan kıymetli maden (altın ) mevduat hesabı, mevduat sözleşmesine dayanan bir alacak niteliği taşıdığından 213 sayılı Kanunun 281 inci maddesi uyarınca mukayyet değerle değerlenmesi, -Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmesi, gerekmektedir. "Mukayyet Değer"" (Kayıtlı Değer): Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında görülen değeridir. Diğer bir ifade ile iktisadi kıymetin aktifde ki değeridir. GEÇİCİ VERGİ DÖNME SONUNDA DEĞERLEME YAPILMAZ
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.