Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 11:44 (Üye) Soru : Merhaba, 7252 sayılı Kanun ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde normal haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde işverenlere SGK prim teşviki sağlanacağına dair düzenleme yapılmıştır. Kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sonlandırılmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulaması 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden buna göre Temmuz ayı bordrosunda normal çalışmaya dönen iş yerleri ağustos ayında ödeyecekleri temmuz sgk primlerinden dolayı teşvikten yararlanacaklarmıdır, yoksa Ağustos ayı bordrosu üzerinden eylül ayında ödenecek primlerden itibaren mi teşvikler başlayacak. Teşekkür ederim.

Cevap : Yasanın bahsettiğiniz maddesinin yürürlük tarihi 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,yani ağustos ayı itibariyle (eylül ayı bildiriminde) uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.