Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 11:43 (Üye) Soru : Üstadım, yeni muhtasar beyannameyi doldurup gönderdim. 11 kişi kayıtlı bunların 5 tanesini kayıt etmiş. kalanlar için hata mesajı veriyor. Mesaj şu şekilde " SGK Mesajı : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca İşyerlerine ALT NACE kodu tanımlaması yapılması gerekmektedir. Alt Nace Bilgilerinizi tamamladıktan sonra belgenizi onaylayabilirsiniz" Bu ALT NACE denilen kodu neredn nasıl alacağım

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulamalarında, alt işverenler (taşeronlar/aracılar), asıl işverenlerin tabi oldukları tehlike sınıfında işlem görmektedirler. Buna karşın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda alt işverenler asıl işverenlerin tabi oldukları tehlike sınıfı ile ilişkilendirilmemiş ve kendi faaliyet konusu işe ait tehlike sınıfına tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanun uygulamalarında asıl işverenler ile alt işverenler her zaman aynı tehlike sınıfında yer almalarına rağmen, 6331 sayılı Kanun uygulamalarında asıl işverenler ile alt işverenler farklı tehlike sınıfında yer alabilmektedirler. Haliyle, 6331 sayılı Kanun uygulamalarında asıl işverenin az tehlikeli bir sınıfta yer almasına rağmen, alt işverenin tehlikeli veya çok tehlikeli bir sınıfta yer alması ya da asıl işverenin çok tehlikeli bir sınıfta yer almasına rağmen, alt işverenin az tehlikeli veya tehlikeli bir sınıfta yer alması mümkün bulunmaktadır. 6331 sayılı Kanun çerçevesinde gerek işverenlerin, gerekse alt işverenlerin hangi tehlike sınıfında yer aldıklarının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait veriler dikkate alınmaktadır. 5510 sayılı Kanun uygulamalarında ise yalnızca asıl işverenler için NACE kodu tanımlaması yapıldığından, alt işverenlere şimdiye kadar ayrıca bir NACE kodu verilmemiştir. Bu bağlamda, 6331 sayılı kanun uyarınca alt işverenlerin de NACE kodlarının belirlenmesi gerektiğinden e-Bildirge programlarında, alt işverenlerden yapmış oldukları işlere ait iş kolu kodu bilgilerinin girilmesi istenilmeye başlanılmıştır. Alt işverenlerce NACE kodlarının girilmesi sırasında asıl işverene ait faaliyet konusu işe ilişkin iş kolu bilgilerinin değil, kendi yapmış oldukları faaliyet konusu işe ilişkin iş kolu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Örneğin, hazır beton imalatının yapıldığı bir fabrikanın, yemek hazırlama ve servis hizmetlerinin alt işveren tarafından yürütüldüğü varsayıldığında, -Hazır beton imalatı yapan asıl işveren, 23.63.01 (Hazır beton imalatı) NACE kodunda ve tehlikeli sınıfta, -Yemek hazırlama ve servis hizmetlerini yapan alt işveren ise 56.29.90 (Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri) NACE kodunda ve az tehlikeli sınıfta, Yer alacaktır. Bu nedenle alt işveren tarafından yapılacak olan tanımlama sırasında, faaliyet konusu olarak 23.63.01- Hazır beton imalatı değil, 56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetlerine ilişkin NACE kodu seçilecektir. Diğer taraftan, alt işverenlerce yapılacak olan sözkonusu tanımlama 6331 sayılı kanun uyarınca yapılacağından, bu tanımlama 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenlerce ödenecek prim tutarlarında herhangi bir değişiklik meydana getirmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.