Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 11:42 (Üye) Soru : Merhabalar,Muh-Sgk birleşiminde ücret kısmında brüt ödeme toplamını yazmamız gerektiği şeklinde bir açıklama var ancak eski sistemde Sgk bildirimlerinde tavan tutarı olan 22.072,50 TL ye denk geliyorduk.Yeni sistemde brüt ödeme toplamı 30.000 TL olan bir kişiye yine 22.072,50 TL mi yazacağız ücret kısmına yoksa 30.000 TL mi? teşekkürler:)

Cevap : Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, gerek prime tabi ödemelere, gerekse prime tabi tutulmaması gereken ödemelere yer verilmiş bulunmaktadır. Buna göre, I) Prime esas kazançların hesabında; a) Hak edilen ücretlerin, b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, c) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamının esas alınması gerekmektedir. Tavana kadar olan tutar bildirilmelidir.Aşan tutar takip aylara ilave edilmelidir. SGK bildirimlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.