Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 11:42 (Üye) Soru : merhaba ustadım yeni sgk ile stopajın birleştirilmesinde bir şirketimiz çalışanı 25 tane olduğu için sgk bildirgesini ayrı vermek istiyor.onun için ayrı bir şiftre alınması gerekiyormuş.vergi dairesini aramış,ama vergi dairesi tam tastik veya 25 milyon üstü ise ayrı şifre verebiliriz demiş öyle bir şey var mı?yani isteyen işyerleri sgk ayrı stopajı ayrı veremeyecek mi ?ayrı bir şifre alamayacak mı ? şimdiden teşekür ederim

Cevap : 13/01/2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ücrete ilişkin vergi kesintileri ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının ayrı bir beyanname ile beyan edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşımaları halinde; ? «Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu» ile başvuru yaparak «MUHSGK Özel Yetki» kullanıcısı alabilir. ? Bu şifre ile 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderebilir. ? Bu şifreyi almışsa 1003A beyannamesine ücrete ilişkin vergi ve sigortalı bilgisi ekleyemez. ? Bu şifreyi merkez veya mükellefiyetli her şubesi için ayrı ayrı isteyebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.