Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2020 22:34 (Üye) Soru : Merhaba, Ben bir şirkette ilk defa bu ay itibariyle bağımlı mali müşavir olarak çalışmaya başlyorum. İlk defa MUHSGK vereceğim, ilgili videoları izledim ancak , eksiklik olmaması açısından sormak istediğim birkaç şey var. Birincisi: Çalıştığım şirket aylık Muhtasar veren bir şirket sadece Mali Müşavir bu ay değişiyor, yani bağımsız bir mali müşavir yerine ben bağımlı olarak şirket şifresi ile beyanname vereceğim. Mührümü de yeni aldım odadan. MUHSGK vermeden önce İnternet Vergi Dairesinde mükellefiyet açtırma diye bir video izledim, bu doğru mudur acaba? Yani girip BDP'den MUHSGK 1003 A formunu doldurmak yeterli midir? Adımları yazabilirseniz çok sevinirim. Saygılarımla, Beste Seda Karanfiloğlu

Cevap : . Elektronik Ortamda Gönderilmesi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. ? e-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, ? 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla, ? Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-Beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak, ? Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, GMSİ mükellefi olanların yanında çalışanlar vb. vergi dairesine başvuruda bulunarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak, ? Defter Beyan Sistemine tabi olan mükellefler, varsa mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak, yoksa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.