Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2020 11:22 (Üye) Soru : Selamlar Üstadlarım Günaydınlar, Dün İşe başlangıç bildirimi verdim interaktiften 1 kişi sigortalı çalışanı olacaktı mükellefin onun sistemden tescil bildirimini atlamışım nasıl ilerlemem gerekir bugün dün tarihli sistemden tescilini yapsam cezası ne olur acaba

Cevap : Girişi iptal etmeniz gerekmektedir. e-Sigorta yoluyla verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun yanlış seçilmesi gibi nedenlerle işe giriş bildirgelerinin hatalı verilmesi halinde bildirgenin düzeltme amaçlı güncellenmesi ya da iptal edilerek yeniden verilmesi artık mümkündür. İşverene sigortalıyı daha işe başlatmadan önce SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilerek sigortalının sosyal güvence, SGK’nın prim kaybına uğramasına önlenmek istenmişse de bildirimi yapılan işçinin herhangi bir nedenle işe zamanında ya da hiç başlamaması halinde ortaya bazı sorunların çıkacağı açıktır. Bu konuyla ilgili olarak Kanun’da açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, böyle bir durumda; işçi işe hiç başlamadığında, işverence durumu belirten ve verilmiş olan işe giriş bildirgesinin iptaline ilişkin bir yazının verilmesi, işçi işe giriş bildirgesinde belirtilen tarihten daha sonraki bir tarihte işe başladığında ise, işverence ilk verilen işe giriş bildirgesinin tarihinin düzeltilmesi talebini içeren bir yazının ilgili SGK birime verilmesi gerekir. Talep yazısına işyeri çalışanlarının da imzasını taşıyan bir tutanağın eklenmesi yerinde olacaktır. İşveren ya da yetki verdiği kullanıcı tarafından e-Sigorta yoluyla verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, işe başlama tarihinin yanlış yazılması, sigortalılık koluna ait kodun yanlış seçilmesi gibi nedenlerle işe giriş bildirgelerinin hatalı verilmesi halinde bildirgenin düzeltme amaçlı güncellenmesi ya da iptal edilerek yeniden verilmesi artık mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.