Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2020 09:57 (Üye) Soru : merhaba. basit usul mükellefin gelir ve gider kayıtlarının DBS ne girilmesi için belli bir süresi var mıdır? MUHSGK da sadece SGK kısmı mı doldurulacak aylık?

Cevap : 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Basit usul mükellefler MUHSGK da sadece SGK kısmı doldurulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.