Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2020 17:44 (Üye) Soru : E-MAKBUZ A GEÇİŞ ZORUNLU MU

Cevap : Değerli Meslektaşımız; Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorundadırlar iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.