Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 09:54 (Üye) Soru : MERHABALAR DAHA ÖNCEDEN MUHTASAR BEYANNAMESİNİ 3 AYLIK VERDİĞİM MÜKELLEFİMİN BEYANNAMESİNİ ARTIK AYLIK OLARAK MUHSGK ŞEKLİNDE VERECEĞİM.DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE BU BEYANNAMEYİ VERMEK İSTEDİĞİMDE TEMMUZ AYI MUHSGK OLUŞTUR DİYİP ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİ AL DEDİĞİMDE BANA "Önceki döneme ait onaylanmış beyannameniz bulunmamaktadır." UYARISINI VERMEKTEDİR. ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİ ALMADAN İŞLEM YAPMAYA KALKTIĞIMDADA VERGİYE TABİ İŞLEMLERDEN EKLE DEDİĞİMDE EKLEMEK İSTEDİKLERİM ÇIKMIYOR BU DURUMDA 3 AYLIKTAN AYLIKA DÖNEN MÜKELLEFİMİN TEMMUZ.2020 MUHSGK BEYANNAMESİNİ NASIL VERECEĞİM İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : İ193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler . Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Ancak 10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerimiz (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) 5 inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.