Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2020 09:35 (Üye) Soru : Merhaba, Bir limited şirketin müdürünün 10 yıllık iimza sirkülerinin süresi dolmuş. Müdür ortak %99 paya sahip %1 hissesi olan ortak vefat etmiş. Bu durumda imza sirkülerini yenileyebili miyiz?

Cevap : Öncelikle vefattan ötürü varislerin ortaklığını pay defterinize işleyip veraset dağılımı ve müdür seçimi birlikte yapılması gerekir, varislere ulaşılmaması halinde müdür gazetede toplantı gündemini ilan ve taahhütlü mektupla ortağı toplantıya davet eder, gelmeyeceği için ve esas mukavelede aksi dırım yok ise müdürlük süresi yeniden uzatılabilir, iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.