Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.08.2020 09:51 (Üye) Soru : Sayın yetkili, özel şifre alarak 1003B beyannamesi veriyorum fakat ücretten kesintiler haricinde serbest meslek stopajı, kira stopajı vs. gibi 1003A beyannamesi vermemi gerektiren bir durum da mevcut değil. 1003B beyannamesi vermişken boş olsa dahi 1003A beyannamesi verilmesi gerekli midir?

Cevap : 1003A ile beyan edilecek bir tevkifat yoksa verilmeyeceği görüşündeyiz. GİB den görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.