Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 10:02 (Üye) Soru : Merhaba, Defter beyan sisteminde kira giderlerinin kaydını yapmak istediğimizde "31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 5/a bendinde yer alan 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı nakden veya hesaben yapılan ödemelerden yapılmakta olan % 20 vergi tevkifatı bu Kararın yayım tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 10 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Durumunuza uygun olan stopaj tutarını (%10 veya %20) girerek işleminize devam edebilirsiniz." şeklinde uyarı çıkmasına rağmen stopaj oranı seçebileceğimiz bir seçenek bulunmadığı gibi brüt tutarın %10unu manuel olarak girip kaydı tamamlamamıza da sistem izin vermemekte; stopaj tutarı brüt ücretin %10 veya %20si olabilir şeklinde uyarı vermektedir(bizim hesapladığımız oran %10 olmasına rağmen) Deneme amaçlı 041 kod yerine başka bir kod seçtiğimizde aynı tutarı kaydetmemize izin veriyor fakat 041 kod seçiminde ısrarla ve inatla kaydı tamamlamamıza izin vermiyor Saygılarımla İlyas Ocakoğlu

Cevap : DBS sisteminde ağustos ayı için % 10 stopaj kesintisine izin vermektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.