Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2020 09:00 (Üye) Soru : Merhabalar;Kurumlar vergisine tabi bir limited şirketi mükellefimiz 09.08.2016'da 165.000,00TL'ye bir gayrimenkul (dükkan) alarak bilanço aktifine kaydetmiştir.Bu gayrimenkulü 31.07.2020'de 750.000,00 TL'ye tapu yaparak satmıştır.Bu gayrimenkul ile ilgili geçici vergi yönünden nasıl bir yol izlememiz gerekir? Yani aradaki farkın tama mı kar mı olur? Yoksa 2016'dan 2020'ye yeniden değerleme yapıp yeni ortaya çıkan değer üzerinden mi hesaplama yapmamız gerekir? Bu konuda bilginize ihtiyaç duyduk.Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Yeniden değerleme 01/01/2004 Tarihinden itibaren kaldırılmıştır.Yerine Enflasyon düzeltmesi sistemi gelmiştir.Bahsettiğiniz G.menkul için yediden değerleme yapılamaz. Satış ve alış arasındaki kar geçici vergi döneminde 690 hesap da yer alır.Ancak satış karı KVK 5. maddesindeki şartlar varsa elde edilen karın % 50 si KV den istisna edilir. % 50 Kar 5 yıl fonda tutulur veya sermayeye eklenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.