Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2020 10:04 (Üye) Soru : Merhabalar;Bilançoya tabi iki şahıs mükellefi belirli bir ada-parsel üzerindeki bir inşaatı yapmak için adi ortaklık kurdular.Arsa ortaklardan birine ait.Adi ortaklıkla arsa sahibi olan ortak arasında inşaat yapım sözleşmesi yapılmış.Sözleşmenin belirli bir maddesinde 'İşçilere ödenecek ücret ve sgk'ya ödenecek primler mal sahibine aittir' ibaresi eklenmiş.Sözleşmedeki bu maddeye istinaden SGK dosyası müteahhit olan adi ortaklık adına değil de adi ortaklığın ortaklarından biri olan arsa sahibi(mal sahibi)adına sgk dosyasını açabilir miyiz?Yani asgari işçilik ve asgari primleri arsa sahibi (mal sahibi) adına tahakkuk ettirip ödeyebilir miyiz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Böylesine bir durumda işçilerin ücret ve diğer alacaklarını hiç ya da eksiksiz alamamaları, proje konusu inşaatı satarak ekonomik gelir elde eden büyük şirketlerin ise projede çalışan işçilerin haklarından sorumlu olmama iddiasında bulunmaları gündeme gelebilir. İş Kanunu’nun 2/6.maddesine göre; Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Sizin işinize ait durumun konusunu içeren bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz SGM ne dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.