Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2020 10:45 (Üye) Soru : Merhaba; iki sorum olacak 1- Kısa Çalışmanın kıdem ve yıllık izin hakkedişine etkisi var mı yani çalışılmış sürelerden sayılıyor mu? 2- Normal şartlarda ücretsiz izinde iş sözleşmesi askıda oluyor ve bu süreler kıdem ve yıllık izin hakkedişinden sayılmıyor. İşveren tarafından covid-19 nedeniyle ücretsiz izine ayrılan işçiler içinde bu durum geçerli mi? Yoksa işverenin ücretsiz izine ayırması sebebiyle bu süreler de çalışılmış sürelerden sayılır mı? Teşekkürler.

Cevap : 1. Çalışılmış süre olarak dikkate alınmaktadır. İş sözleşmesi bu sürede askıdadır. 2.İş Hukuku mevzuatında ücretsiz izin dönemi tarafların irade beyanına bağlı olduğu için iş akdinin askıda olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla çalışanın ücretsiz izinde bulunduğu sürelerin kıdem tazminatı ve yıllık izin hak edişinde dikkate alınmaması esastır. işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler kıdem süresinden sayılmamalıdır. Bu anlamda ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz Yıllık izin bakımından İş Kanunu madde 55’e göre işverenin çalışana verdiği diğer izinler yıllık izin hak edişi bakımından çalışılmış gibi sayılacaktır. Dolayısıyla işverenin kendi takdiri ile çalışanları ücretsiz izne çıkarması bu sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınmasına neden olabilir. Aynı şekilde ücretsiz iznin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaması, ücretsiz izin talebinin çalışanın iradesine dayanmasıdır. Dolayısıyla hem kıdem tazminatı hem de yıllık izin bakımından bu sürelerin dikkate alınması söz konusu olabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.