Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2020 10:01 (Üye) Soru : Günaydın,Apartman ve site yönetimi muhsgk beyannamelerini gönderebilmek için sözleşme yapmış bulunmaktayım.Site yönetimi daha öncemugsgk beyanlarını gönderebilmek için vergi dairesinden şifre almış bulunmakta.Biz muhsgk ları gönderirken,bizim keseceğimiz makbuzdan dolayı 1003A ve ücret ödemeleri ilgili vergi kesintisi olmadığı için 1003B olarak beyanları ayrı ayrı yoksa sadece ,1003A üzerinden mi bildirim yapacağız.Teşekkür ederim

Cevap : 1003 A formu kullanılır.1 003B kullanılmaz. Serbest meslek makbuzu düzenleyeceğiniz için APT. Yönetiminin aldığı şifre kullanılmaz.Sizin şifreniz kullanılır SMMakbuzu na ilişkin kesintiler beyan edilir. 1003A ve 1003 B NEDİR? Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır. Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. 1003B formatını ŞİRKET ADINA ŞİFRE almış olan mükellefler kullanır. Bu mükellefler SADECE ÜCRET DEN kesilen vergileri ve SGK bildirgesindeki bilgiler beyan eder . Ücretten kesilen vrgi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemelere ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir. Büro işleten meslek mensupları müşterilerinin vergi kesintileri ve sgk bildirimleri için 1003A formatını kullanırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.