Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 10:36 (Üye) Soru : Sigortalı çalışanı olmayan ve muhtasar beyannamesi 3 aylık verilen firmaların, MUH-SGK beyannamesi ile ilgili bir işlem yapmasına gerek var mı? Eskisi gibi 3 ayda bir Muhtasar beyannamesi göndermeye devam mı edilecek?

Cevap : muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26 ncı günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.