Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 10:39 (Üye) Soru : 7252 sy.kanun ile MADDE 4 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 26 – Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Bu kapsamda Haziran ayında KÇÖ sona eren mükellef için Temmuz ayında teşvikten yararlanmak için süreç nasıl işlemektedir. MUHSGK verilirken çalışanlar için ayrı bir kanun no seçilmeli mi. enüz yayınlanmamıştırYa da normal tahakkuk alındıktan sonra ödeme sırasında mı çıkan prim borcundan mahsup edilmektedir. Bilgi verebilrseniz sevinirim. teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap : Bu teşvik ile ilgili hususları düzenleyen usül ve esaslar henüz yayınlanmamıştır. 01.08.2020 tarih itibariyle geçerli olacak bu teşvikin bildirimi takip eden ayda beyan edileceği için süremiz bulunmaktadır. SGK nun en kısa sürede usül ve esaslara ilişkin düzenleme ve açıklama yapmasını beklemekteyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.