Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 11:27 (Üye) Soru : Değerli üstadlarım Firma,2018 yılında iş akdine son verdiği işçisi kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti,yıllık izin ücreti , konularında iş mahkemesinde başvurmuştur. O tarihten beri hukuki süreci devam eden dava İcra mahkemesine intikal etmiştir. Firma , davalı işçiyle kıdem tazminatı , fazla çalışma ücreti yıllık izin ücreti ve süre gelen davanın dava vekalet ücreti konusundaki alacakları için "sulh ve ibra protololü" imzalayarak işçiye 70.000 TL tutarında ödeme yapmıştır. Bu ödeme için Damga vergisi ve Gelir vergisi kesintisi hesaplanmalı mıdır ? Hesaplanacak ise Damga vergisi oranı ne olmalıdır ? Gelir vergisi Oranı ne olmalıdır Saygılarımızla

Cevap : Ödemelerde için ücret bordrosu düzenlenir.Kıdem tazminatı dışında yapılan ödemeler için GVK 103 maddedeki GV tarifesine göre vergi hesaplanır.Ödemenin brüt tutarı üzerinden DV hesaplanır Binde 7,59
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.