Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2020 11:41 (Üye) Soru : Serbest meslek erbabı doktor mükellefim 2015 yılı vergi denetim kurulu tarafından denetime tabi tutulmuş olup, inceleme neticesin de kırtasiye, yakıt, bakım onarım, temizlik, yeme içme, sarf giderleri, temsil ağırlama giderlerinin yer aldığı yazar kasa fişlerinin tamamını mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderler kapsamına girmeyen mesleki faaliyetle bağdaşmayan giderler olarak yansıtıldığı tespit edilmiştir denilmektedir. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir.

Cevap : Yapılan Tarhiyata Vergi Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Uzlaşma talep edebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.