Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2020 11:39 (Üye) Soru : Merhaba , Mükelleflerimden bir ltd.şti. Tubitak projesi üzerinde çalışıyor. Ve şirket ortaklarından birise bu projede görev alıyor. Görevi ile ilgili olarak Genel kurul kararı alınarak kendisine ücret ödeniyor. Ancak proje ile ilgili firmaya adam / ay oranı hesaplama tablosu gönderildi ve tablo da şirket ortağımız temmuz /2020 döneminde 9 gün ar-ge personeli olarak çalışacaktır. Bununla ilgili puantajı yaptığımız da şirket ortağı bilgileri hizmet listesine gidiyor. Ve e-beyanname sistemi bunu kabul etmiyor. Burada işlemi nasıl yapacağımıza dair bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : limitet şirket ortaklarının ortağı bulunduğu limitet şirketlerden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilebilmeleri, bu bildirimlerin de geçerli sayılabilmesi için gerekli asgari şartları limitet ve anonim şirketler için ayrı ayrı aşağıdaki biçimde sıralamak mümkün bulunmaktadır: 1. Hem limitet şirket ortaklığı hem de bu işyerinden bildirilmeye başlanılan 4/1-a sigortalılığının 01.10.2008 tarihinden önce başlaması gerekmektedir. 2. 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılık, 01.10. 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir. Limitet şirket ortağı 01.10.2008 tarihinden sonra ortağı bulunduğu şube işyerinden ya da ortağı bulunduğu başka işyerinden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilmemelidir. Ancak fiili çalışması olan işveren için teşvikli sgk bildirimini LUCA ile gönderdik sistem kabul etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.