Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2020 10:59 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir şahıs firması 2. faaliyet olarak ( Kağıt , Plastik , Metal v.s ) geri dönüşüm işi yapmak istemektedir. Bu konuda işleyiş ve Belge düzeni hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz ? Şahıslardan toplanarak gelen geri dönüşüm malzemeleri için nasıl bir belge düzenlemelidir. Gİder Pusulası v.s ? Hurda satışı KDV ? Saygılar.

Cevap : 2. Faaliyet konusunda çok özel bir durum yok .Sadece vergi mükellefi olmayanlar dan alınan Hurdalar için Gider pusulası düzenlenir.(GV stopajı ve KDV hesaplanmaz.) Hurda satışları KDV istisna edilmiştir .Hurda satışları için düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.