Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.08.2020 16:15 (Üye) Soru : Üstad merhaba, benim mükellefim nargile tütün imalatı yapmakta ve bayilere satış yapmaktadır. Bayilerin bir kısmı ana bayi (ancak toptancılara mal satmakta), bir kısmı ise perakendecilere mal satan bayilerdir. bu bayilere fatura kestiğimizde iskonto uygulamasında bir farklılık var mı? Biz her iki guruba da iskontoyu da ekleyerek kdv hesaplamaktayız. Bir örnek verecek olursak; perakende satış fiyatı 10 TL olan 50 gr tütün faturası şöyle düzenlenmektedir.. ÖTV dahil tutar : 8,47 KDV : 1,53 TOPLAM : 10,00 iSKONTO %3 : 0,30 FATURA TUTARI: 9,70 Bir üstadım ana bayiye kestiğimiz faturanın iskontosu düşüldükten sonra KDV hesaplanması gerektiğini söyledi. Bu konuda bilginize ihtiyaç hasıl olmuştur. Saygılar

Cevap : Kime satarsanız satın iskonto satış bedelinde indirilir ,kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.