Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.08.2020 11:49 (Üye) Soru : Merhaba, 25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünde OECD uygulamasına paralel olarak yapılan değişiklikle, Söz konusu Karar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 16.04.2020 tarihinde yayımlanan taslak halindeki 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğde belirtilen; Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkinKapsama giren mükelleflerin, 4 No.'lu Taslak Tebliğin ekinde verilen "EK 5 – Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu" nu doldurarak elektronik ortamda internet/interaktif vergi dairesi üzerinden Mali İdare'ye 31.08.2020 Tarihe kadar bildirmeleri gerekmektedir denilmektedir. İ İlgili Tebilğ taslağının yasalaştığına dair bir göremedim. Bu bağlamda 31.08.2020 tarihinde kadar bir bildirim yapmamız gerekli midir acaba ? Tşk ederim Kolay gelsin

Cevap : Taslak tebliği Resmi Gazete de yayımlanmadığı için yapılacak bir bildirim yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.