Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2020 10:14 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, Merkezi İstanbulda olan tekstil firmasının,istanbul dışında O.S.B'de Bina dahil olmak üzere Komple teşvikli fabrika yapılmış ve Yatırım teşvik belgesi 2 yıl önce tamamlanma vizesi almıştır.ve 10 yıl SGK teşvikinden yaralanacaktır..Şu anda SGK teşvikinden (yatırım teşviki) nden faydalanıyoruz.bu Fabrika Kısmı Bölünme yoluyla yada Satış yoluyla Başka Firmaya Komple devir(işçi dahil) olursa 1:SKG işyeri numarası değişirmi ? 2-Devir alan firma kalan 8 yılı SGK teşviki(yatıtırım teşvikinden) inden faydalanabilirmi ?

Cevap : İşyeri devrinde SGK’da işyerinin işlem gördüğü işyeri sicil numarası değişmemekte, işyerini devir alan işveren tarafından devrin gerçekleştiği tarihi takip eden on gün içinde devir bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma mevzuatı açısından işyeri devri herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın ortaya koyulan uygulamalarla şekil almaktadır. Bir işveren aşağıdaki tüm durumları aynı anda gerçekleştirdiği takdirde çalışma mevzuatı kapsamında işyerini devir almış sayılmaktadır. İşyerinin tüm aktif ve pasifi ve ekipman, demirbaş gibi unsurlarla devralınması İşyerinde yürütülen ana faaliyetin devamı İşyerinde çalışan en az bir sigortalının hizmet akdinin sona ermeden çalışmaya devam etmesi İşyerinde yürütülen faaliyete hiç ara verilmemesi Bu kapsamda bir işyerini devir alan işveren işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin mali ve sosyal haklarından ve işyerinin devirden önce SGK’da nezdinde doğmuş alacaklarından devreden işveren ile birlikte sorumludur ve teşvikleri de aynen devam edecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.