Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2020 10:14 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. KÇÖ ve Nakdi Ücret desteği Haziran ayında sona ermiş işçiler için 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 26. madde kapsamındaki destekten 3 ay boyunca Ağustos/2020 ayından itibaren yararlanmak mümkündür. Yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar olabileceği için birtakım belirsizliklerin ortadan kalması için ilk yararlanma ayını Eylül 2020 de başlatırsak hak kaybı yaşar mıyız. Yani yararlanacak ayları 2020/9-10-11.aylar olarak uygulamak istiyoruz.Kanun ve genelgeye aykırı davranmış olur muyuz. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

Cevap : ük tarihinden sonraki süreler için bu destekten yararlanılacaktır. Örnek 2: Destek kapsamına giren sigortalı (B)'nin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/6/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma süresine dönüldüğü varsayıldığında, destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sigortalı (B) için bu destekten kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 2020/8. ve 9. aylarda/dönemlerde yararlanılabilecektir. Örnek 3: Destek kapsamına giren sigortalı (Z)'nin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/5/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma süresine dönüldüğü varsayıldığında, destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sigortalı (Z) için bu destekten kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla sadece 2020/8. ay/dönem için yararlanılabilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.