Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2020 18:00 (Üye) Soru : İyi günler soracağım soru mevcut ücretsiz izinle ilgili Mükelleflerimizde çalışanları arasında sıkıntılar oluyor fesih yasağından dolayı çıkaramıyorlar İşveren işçileri veya tek bir işçiyi Pandemi ücretsiz izne çıkarmak istediği zaman işçinin red hakkı varmı kabul etmiyorum ve herhangi bir evrak imzalamıyorum diyerek karşı gelirse ne yapılması lazım işveren bu hakkı nasıl kullanacak teşekür ederim ayrıntılı bir bilgi verirseniz çok teşekür ederim

Cevap : Ücretsiz izin normalde işçi ile işveren arasında ortaklaşa yazılı alınan karardır. Ancak pandemi nedeniyle verilen ücretsiz iziinde işçinin iradesi değil işin zorunluluğu gereğidir. Nitekim ücretsiz izin sadece çalışanın onayı olması halinde uygulanabilmekte ise de farklı olarak yeni getirilen düzenleme ile birlikte işverenlerin işçinin onayı olmaksızın ücretsiz izin uygulamasına başvurabileceği kabul edilmiş olup, ücretsiz izne ayrılan işçilere de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”da işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteğinde bulunulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.