Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.09.2020 12:00 (Üye) Soru : Sayın üstatlarım, tek yabancı ortağın olduğu ve müdüründe bu yabancı ortağın olduğu bir limited şirket var şahısa işletmesine dönüştürülüp kapatılmak isteniyor net bir uygulama örneği göremedim. Öncelikle bu duruma ilişkin kararlar vekaleten imzalanabilir mi(avukatları tarafından) yapılacak işlemleri sırasıyla rica etsem araştırdım fakat net olamadım bir türlü hangi belge ve raporları hazırlamak icap eder örneğin şahısa dönüştüğünde işletme esaslı devam edebilir mi bilanço usulü ile defter tasdik edip o şekilde mi faaliyetini sürdürebilir veya kapatabilir

Cevap : Tek paylı limited şirketin tür değişikliği ile fert firmaya dönüşebilir, Alınacak genel kurul vekaleten imza edilebilir, vekaletin noterden düzenlenmiş olması aranmaktadır, Fert firma tescilinde düzenlenecek olan tescil talepnamesi için şahsın kendisi ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne huzurda imza için müdürlüğe gitmesi gerekmektedir, özvarlık tespitinde örnek rapor Odamızın web sayfasında bulunmaktadır. ayrıca konu hakkında ilgili müdürlüğün web sayfasından veya çağrı merkezinden de bilgi alınabileceği hususu bilgilerinize sunulur. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.