Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2020 17:12 (Üye) Soru : Sayın üstatlarım, tek yabancı ortağın olduğu ve müdüründe bu yabancı ortağın olduğu bir limited şirket var şahısa işletmesine dönüştürülüp kapatılmak isteniyor net bir uygulama örneği göremedim. Sorum şu bu mükellef 2019 yılı transit ticareti cirosu sebebiyle efatura(01.07.2020) ve e defter mükellefi olması gerekiyor (01.01.2021) ancak 2020 yılı itibariyle faaliyetleri bulunmamakta ve şahıs işletmesine dönüştürüp kapatmak istemektedirler. Bu durumda e defter mükellefiyeti ve e fatura mükellefiyetindeki durumu ne olur bu yıl içinde kapatmayı planlamaktadırlar.

Cevap : Merhaba; sorunuza göre mükellefin başkaca kriterlerinin bulunup bulunmadığına da bakmak gereklidir. Buna göre değerlendirip tam bir cevap verilebilir. Genel hatlarıyla özetleyecek olursak; mükellefin o yıl içinde hiç faaliyetinin bulunmaması vs süreçleri e-fatura veya e-defter uygulamasından çıkmasını gerektirecek bir kriter değildir. e-defter için bilanço esasına göre defter tutmak gerekliliğini belirtir iyi çalışmalar dilerim
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.