Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.09.2020 14:54 (Üye) Soru : Mal sahibi kiracısı ile 30.06.2020 tarihinde kira sözleşmesi yapar .Kira sözleşmesi 01.07.2020 tarihinden başlamak üzere cari stopaj yasasına göre aylık 10 000 Tl brüt 8 000 tl net şekilde tanzim edilmiştir.Temmuz kirasını ağustos ayında ödemiş 8000 tl neti brütleştirerek 8 888 tl üzerinden %10 stopajı tevkif ederek 8000tl banka çdemesi yapmıştır.Mal sahibi ise kendisinin kirasının brüt 10 000TL olduğunu Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile %10 stopajın 1000TL tevkif edilerek kiracıdan 9000 ödemesi gerektiğini iddia etmektedir.Tarafların yasal ekonomik hakları dikkate alınması halinde nasıl olmalıdır.Saygılarımla

Cevap : Sözleşme Brüt tutar olduğu için mal sahibi nin düşüncesinin doğru olduğu görüşündeyiz..(Bu görüşün kanıtı ;Kira sözleşmelerinde net belirtilmiş olsa da Damga vergisi matrahı Brüt tutar üzerin den hesaplanmaktadır.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.