Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2020 09:06 (Üye) Soru : Firmamız AŞ 5 ortaklı ve 6 Yönetim kurulu üyesi mevcuttur Ortaklardan Erkan hem % 15 pay sahibi hem de YK üyesidir Yönetim kurulundaki anlaşmızlıklar nedeniyle genel kurulda YK üyesi ve aynı zamanda % 15 pay sahibi Erkan beyi YK üyeliğinden azil kararı verilecektir Bu durumda Erkan bey kendi YK üyelik azli oylamasına katılabilir mi? Oydan yoksun sayılır mı? Teşekkürler

Cevap : Erkan bey ortak olarak kendisi hakkında alınması planlanan karara toplantıda elbette itiraz şerhi verebilir, Bu kararın alınması ve vereceği muhalefet şerhine istinaden kararın iptali için yargı yoluna devam edebilir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.