Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2020 12:28 (Üye) Soru : Sayın yetkili , Tarafıma ücret borcu olan bir mükellef sözleşmesini iptal edip başka bir mali müşavire gitmek istiyor. Söz konusu borcu ödemeden sözleşmenin iptalini noter ihtarı ile odaya başvurarak sağlayabilir mi ? Burada kaç günlük süre vardır ? Oda sözleşme iptalini gerçekleştiriyorsa ,Ücret tahsili için ne yapmamız gerekir ?

Cevap : Müşteri tek taraflı sözleşmeyi tek taraflı iptal hakkı vardır. .Ancak ; sözleşmede belirtilen süre sonuna kadar muhasebe ücretini ödemesi gerekir Ödemediği takdirde icra davsı açılır.Müşteri oda kanalı ile sözleşme iptali yaptıramaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.