Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2020 09:04 (Üye) Soru : Üstadlarim Merhaba, Tek pay sahipli Anonim sirket mukellefimiz Almanyada yasayan Türk vatandasi 2 ortak almak istiyor fakat ortaklar pandemi nedeniyle Turkiye'ye gelmiyor. Yönetim kuruluna girmeyecekler. Notere ve ticaret sicile onaylatmadan sadece genel kurul karari alarak ortakliga almak mümkün müdür ?

Cevap : Anonim Şirketlerde hisse devri tescile tabi olmasa da tek paya düşme, tek payın değişmesi veya çoklu paya geçişler tescile tabi olup, tek paylı şirketini de çoklu paya geçme ortak girişinden sonra yönetim kurulu bunu pay defterine işler ve aynı zamanda tek paydan çoklu paya geçiş kararı alarak ticaret siciline tescili için başvurması gerekmektedir, ortak girişi için genel kurulun gerekli olmadığı, genel kurullarda kişilerin katılımı şahsi olarak veya vekaleten olabileceği, uygulama karar örneği ve gerekli evrak bilgileri ilgili sicil müdürlüğünün web sayfasından bakılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.