Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2020 11:02 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, 2020 yılı işletme defteri tutan bir firmayı isteğe bağlı olarak ticaret odasına kayıt ettirdik, 2021 yılı defter tasdiki Vergi Usul Kanunundaki sınıf değiştirme hadlerinin altında kalsa bile ; sadece ticaret odasına kayıt edildiği için (tacir sıfatı kazandığı için) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre mi defter tutması gerekecektir. (Bilanço usulü) Teşekkürler.

Cevap : Defter tutma hadleri kayıt olunan odaya göre belirlenmez. Sınıf değiştirme VUK hükümlerinde belirtilen rakamsal hadlere göre belirlenir.Ticaret odasına kayıt olanda esnaf odasına kayıt olan da TACİR dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.