Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2020 10:02 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, 2020 yılı işletme defteri tutan bir firmayı isteğe bağlı olarak ticaret odasına kayıt ettirdik, 2021 yılı defter tasdiki Vergi Usul Kanunundaki sınıf değiştirme hadlerinin altında kalsa bile ; sadece ticaret odasına kayıt edildiği için (tacir sıfatı kazandığı için) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre mi defter tutması gerekecektir. (Bilanço usulü) Teşekkürler.

Cevap : mali veriler Bilanço esası değil ise defterlerinde bu esasa göre tutulmayacağını değerlendiriyorum, Ticaret Odasına kayıt olmanız ile tacir olmuyorsunuz, ancak mali kayıtlarınıza göre tacir olup olmadığınız değerlendirilebilir, aslında bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerin ilgili esnaf odasına kayıtlı olması gerekir, İstanbul Ticaret sicili beyanı esas alarak başvuruyu tacir kanaati ile kayıtları yapmakta olup diğer sicillerde bu tescil işleminde bilanço esasına göre defter tutulduğunun belgelenmesi aranmaktadır. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.