Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2020 10:15 (Üye) Soru : lMerhaba, limited şirketin 3 ortağı var. büyük ortak %50 hisseye sahip, diğer 2 ortağın her biri %25 hisseye sahip. %50 hisseye sahip kişi tamamını şirket dışından birine satarak ayrıldı. Karara %25 hiseye sahip bir ortak imza atmak istemiyor. Limited şirket hisse devri kararlarında toplantı yeterlilik nisabı 3/4 sermaye ve 3/4 ortak sayısı gerekli olduğunu okudum. Bu durumda karar için sermaye yeterli ancak 3 ortak olduğundan ve 1 ortak imzadan kaçındığı için %66,6 nisab sağlanabiliyor. Bu durumda hisse devir karar geçerli olur mu olmaz mı? Net ve anlaşılır bir cevap yazarsanız memnun olurum. Teşekkürler

Cevap : Sorulan sorularınıza net ve kesin cevap talebiniz anlaşılamamıştır, bizlerde sizler gibi düzenlemeleri okuyarak ve uygulamada karşılaşılan deneyimlerimiz ile okuduklarımızı yorumluyoruz, yargı merci değiliz, öncelikle bunun bilinmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Diğer taraftan TTK nın ilgili düzenlemelerinde toplantı ve karar nisaplarına açık şekilde değinmiştir, esas mukaveleniz de aksi düzenleme yok ise TTK nın 589-620-621.maddelerindeki uygun olan amir hükümleri uygulanmalıdır. konu esas mukavele tadili ve önemli işlerden sayılmadığından TTK nın 620. madesine göre toplantı ve karar nisabı hesaplanması gerekiyor. müdür veya müdürler ortakları toplantı için davet merasimleri yapıldıktan sonra katılan ortaklar ile bu kararınız alınabilir olduğu kanaatindeyim. iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.