Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2020 13:16 (Üye) Soru : Merhabalar Pandemi dolayısıyla kullandırılan Nakdi Ücretsiz izinler (Nüd) bu izin sürelerine geçen zamanlar kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabına dahil olarak sayılıyor mu ? Örneğin, 8 ay normal sigortalı çalışan ve 4 ayda nakdi ücretsiz izinli olarak görünen bir çalışan , kıdem ve yıllık ücretsiz izine hak kazanır mı ?? Sonuç itibariyle Pandemi ücretsiz izinin de işçinin rızası olmadan ücretsiz izine gönderiyor işveren... Gündemde olan bir soru, yanıtlarsanız sevinirim, teşekkürler

Cevap : kısa çalışma süresince iş sözleşmesi askıdadır. İşverenin işyerini geçici olarak kapatıp kısa çalışmaya başvurmasıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken bir haftalık yarım ücret dışında, işverenin ücret ödeme, işçinin de iş görme borcu askıya alınmaktadır. Kural olarak iş sözleşmesinin askıya alınması halinde işçinin kıdemi de işlemez 4857 sayılı Kanunun 55’inci maddesi “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller” başlığını taşımaktadır. Mezkur maddenin “j” bendinde işverenler tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir. Buna göre, kısa çalışma yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacaktır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da, kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında, hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.