Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2020 13:52 (Üye) Soru : İyi çalışmalar.mükellef şirket kendi arsası üzerine fabrika inşaatı yapıyor. İnşaat için alt taşeron dosyası açıldı. asıl işveren dosyasında da sigortalı var. asgari işçilik hesabında alt işveren ve asıl işveren işçilkleri beraber toplanıp ona göre mi hesaplama yapılır ? Nasıl değerlendirilmesi gerekir ? Teşekkürler.

Cevap : 5510 sayılı Kanun’un uygulamasında alt işverenler asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir (m.11/8). Alt işveren tarafından yapılan tüm prim ödemeleri asıl işveren adına ve ana firma dosyasına kaydedilir. İşin bitiminde SGK asıl işveren için yukarıda bahsedilen sürece uygun olarak “ilişiksizlik belgesi” düzenler. Talep etmesi halinde ise alt işverene ilişiksizlik belgesi değil, sadece “borcu yoktur” belgesi verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.