Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.09.2020 15:19 (Üye) Soru : Merhaba, Ev'de elbiselere taş dikim işini yapan bir kişi, bu işi yapmak için bir dükkan kiralıyor ve üç tane makine alıyor. Kendi ve kızı çalışıyor. Aylıkusüle ödenen kira 1700 TL. Basit usüle girer mi? Girmezse hani nedenlerden girmez. Teşekkürler.

Cevap : Basit usule tabi olmak için GVK 47 ve 48. maddelerdeki şartların taşınması gerekir. Şartlar yoksa basit usulde vergilendirilmez. (e) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; - Büyük şehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, ) Sizin müşterinin yıllık kira tutarı 1.700 x 12= 20.400 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.