Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.09.2020 12:01 (Üye) Soru : Sayın ilgili; 3 Eylül 2020 tarihinde Nev'i değişikliği onaylanarak Ltd'den A.Ş.'ye dönüşen bir şirketin münfesih hale gelen Limited Şirket için MUHSGK Beyannamesinin beyan edilme süresi nedir ? Münfesih hale gelen şirketlerin SGK Bildirim süreleri eski normlara göre 10 gündü. Bu koşullar altında aynı süre MUHSGK için de geçerli midir ? İlgili dönem Vergi Kesintileri ile Damga Vergileri de ilgili beya eklenecek midir ? Sağlıcakla...

Cevap : Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile takip eden ayın 26'sı akşamına kadar beyan edilip 26'sı akşamına kadar ödenmeleri gerekmektedir. Burada da işlemlerin gerçekleştiği dönemde ilgili kişi veya kurumlar tarafından vergilendirilmesi esası göz önünde bulundurulduğunda, nev'i değişikliğinin yapıldığı ayın başından nev'i değişikliği tarihine kadar gerçekleşen işlemlerin limited şirket, nev'i değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren bu tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar olan işlemlerin anonim şirket tarafından takip eden ayın 26. günü akşamına kadar internet üzerinden muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden vergilerin de beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.