Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2020 14:40 (Üye) Soru : Alacak ve borç dekontları hangi durumlarda kullanılabilinir ?

Cevap : Borç Dekontu; 1. Bir işletmenin başka bir işletmeyi, belli bir nedenle borçlandırdığını gösteren belge. 2. Müşteri hesabına bir borç kaydı yapıldığını bildiren belge Alacak Dekontu 1. Bir işletmenin başka bir işletmeyi belli bir nedenle alacaklandırdığını gösteren belge. 2. Müşteri hesabına bir alacak kaydı yapıldığını bildiren belge.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.