Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:42 (Üye) Soru : Merhabalar, X A.Ş.'den Y A.Ş.'ye devir sözleşmesi kapsamında iki çalışan devredilecek. Kıdem tazminatlarını ödedik ancak yapılan sözleşmede "iş akdi feshedilmediğinden ve personel aynı koşullarda devralan şirket nezdinde çalışmaya devam edeceğinden ihbar tazminatı ödenmeyecektir" ibaresi var. Bu tip bir devir için hangi SGK çıkış kodunu kullanmalıyım? 18 işin sona ermesi uygun olur mu? 16- aynı işverene ait işyerine devir uygun olmaz diye düşündüm. Ya da yine bu devir iş sözleşmeleri elimizdeyken 22 - diğer nedenler mi seçmeliyim? Sizce fesih yasağına girmeden hangi kodu seçmemiz uygun olur? Teşekkürler,

Cevap : Öncelikle nakil yolu ile aktaracağınız çalışanın işten ayrılış bildirgesini girmeniz gerekiyor. İşten ayrılış nedenini “16-Nakil” ve işten ayrılış menüsünde ise sigortalının aktarılacağı yeni işyeri sicil numarasının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil” menüsünün kullanılarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu alana aynı işverenin işyeri sicil numarasını 26 haneli olarak girmeniz gerekiyor. (“Mahiyet kodu” 1 hane, “İşkolu kodu” 4 hane, “Ünite kodu” 4 hane, “Sıra numarası” 7 hane, “İl kodu” 3 hane, “İlçe kodu” 2 hane ve “Kontrol numarası” 2 hane, “Aracı kodu” 3 hane) İşten ayrılış verdikten sonra sıra yeni işyerinde işe girişleri yapmaya geldi. Nakil yolu ile gelen sigortalı için işe giriş işlemleri için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor; Çalışanın nakil olarak geldiği yeni işyerinden işe giriş bildirgelerini vermeniz gerekiyor. “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneğini işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına işyerinin 26 haneli işyeri sicil numarasını yazmanız gerekiyor. Aynı işverenin işyerleri arasında nakil yolu ile aktarımı yapılabilmesi için her iki işyerinin yetkili T.C.kimlik numarası ya da tüzel kişiler için vergi numaralarının aynı olması gerekmektedir. Eğer aynı değilse ya da bilgiler güncel değilse sistem tarafından işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Nakil seçeneğinin kullanılabilmesi için Çıkış yapılacak işyeri ile giriş yapılacak işyerinin aynı işverene ait olması, İşyerlerinin aktif olması, Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için işe giriş tarihinin işten ayrılış tarihinden hemen sonraki gün olması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.