Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:42 (Üye) Soru : pANDEMİ DÖNEMİNDE İŞE DEVAMSIZLIK YAPARAK GELMEYEN İŞÇİYİ HANGİ ÇIKIŞ KODU İLE ÇIKIŞ YAPACAĞIZ. tEŞEKKÜRLER

Cevap : İşçinin devamsızlığı halinde 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak iş akdinin feshine karar verilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-g maddesi; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre işçi ; 1. İşveren veya vekilinden izin almadan; ya da haklı, geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan, 2. Ardı ardına 2 İşgünü işe gelmemesi, 3. Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonra başlayan ilk iş günü, 4. Bir ay içinde arka arkaya olmadan 3 iş günü işe gelmemesi, Hallerinde işveren haklı nedenle çalışanın iş akdi feshini tazminatsız olarak gerçekleştirebilir. İşten çıkış ise 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.