Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2020 08:42 (Üye) Soru : muh.sgorta beyannameleri ile ilgili.. ben temmuz muhtasar ve sigorta bildirgesini veremedim.şimdi temmuz sigorta muhtasar beyannamasini digital ortamda vermek istiyorum beyannamelyi dolldurdum gönderdim muhtasar kabul edildi ama sigortada hata var diyor bütün hattaları düzeltip göndermek istediysemde başarılı olamadım acaba sigortada verilemiyen beyannamelerin bir başka verilebilme yöntemi varmı saygılarımla

Cevap : Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken; – Bütün bilgiler yeniden girilerek düzeltme beyannamesi gönderilebilir veya – Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilebilir. Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgilerin girilebilmesi için düzeltme beyannamesinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişlik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen hallerden; – Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ilişkin belgeler e-Bildirge v.1’den verilmeye devam edilecektir. – Diğer haller kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi ile verilecektir. Söz konusu düzeltme beyannameleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.