Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.09.2020 09:10 (Üye) Soru : İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİYAPAN MÜKELLEFLER İÇİN İŞYERİ RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 31/07/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞ OLUP 'YETKİ BELGESİ' İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İBARE BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE MÜKELLEFLERİN ÖZEL MATRAH UYGULAMASINDAN YARARLANMASI İÇİN 'YETKİ BELGESİ' ALMA ZORUNLULUĞU DA 31/07/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞ MIDIR? YOKSA SADECE İŞYERİ RUHSATINI MI KAPSAMAKTADIR GETİRİLEN YENİ KARARDA?

Cevap : UZATILAN SÜRE İŞ YERİ RUHSATI İLE İLGİLİDİR. YETKİ BELGESİ OLMADAN ÖZEL MATRAH UYGULAMASI YAPILAMAZ. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma ya da faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak. Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek. Daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verildiğini belirterek, “Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.